`

Carbon Removal Conference

Carbon Removal
News
Biochar
Research
BECCS
DACCS
Responsibility
Bio based
Soil carbon sequestration

Het wordt steeds duidelijker dat koolstoofverwijdering een deel uit zal maken van het klimaatbeleid, niet alleen als onderdeel van ter compensatie van moeilijk te reduceren emissies maar ook als onderdeel van het herstellen van de balans in atmosferische concentraties. Wereldwijd zijn er vele emissiereductie projecten, maar het aanbod van emissie removal projecten is nog zeer schaars. Volgens de IPCC-scenario’s is het onvermijdelijk dat er op grote schaal CO2 verwijderd zal moeten worden als we klimaatopwarming binnen de perken willen houden.

Gegeven de huidige ontwikkeling van Carbon Capture & Storage (CCS) activiteiten in Nederland lijkt het logisch om aan grootschalige industriële oplossingen te denken. Nederland onderscheidt zich ook in innovatieve oplossingen in de (land)bouwsector. Deze sector kan en wil een bijdrage leveren aan de CO2 opgave. Nederland is daarmee goed gepositioneerd voor zowel industriële oplossingen als ook CDR-oplossingen in de grond, bossen en landbouw. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten van de Carbon Removal werkconferentie op 14 september in Utrecht, waarbij deelnemers uit het bedrijfsleven, de politiek en NGOs samen naar concrete plannen voor Nederland hebben gezocht.

Geïnteresseerd in de kansen en uitdagingen voor Nederland met betrekking tot Carbon Removal? ↓

Join our mission

Sinkit is a cooperative organization, which means everyone with a shared vision and mission can become a member and invest in Sinkit projects. Want to join us?